Continental – wapień dewoński – pustaki ogrodzeniowe